Oddział PTP Słupsk

Władze Oddziału PTP: 

Przewodniczący: dr Grzegorz Piekarski
Wiceprzewodnicząca: dr Marta Sałapata
Sekretarz: dr Justyna Ratkowska -Pasikowska
Skarbnik:
Członkowie: dr Lucja Lassota, mgr Agnieszka Mierzlikin  
            
Komisja rewizyjna
Przewodnicząca:
Członkowie:

 

Kontakt: 

Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej

ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk

tel.: 59 84 05 924 
e-mail: 
instytutpedagogiki@apsl.edu.pl