Oddział PTP Opole

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

Przewodnicząca: dr Alicja Kurcz
Wiceprzewodnicząca: dr Katarzyna Wereszczyńska
Sekretarz: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz
Skarbnik: mgr Barbara Grabińska
Członkowie zarządu: dr Stanisława Włoch, dr Anna Krasnodębska
            
Komisja rewizyjna
Przewodniczący: dr Mariusz Garbiec
Członkowie:  dr Renata Reclik, dr Agnieszka Franczyk

 

Kontakt: 

Uniwersytet Opolski
Instytut Nauk Pedagogicznych

ul. Oleska 48,
45-052 Opole
tel +48 77 452 74 24
fax. +48 77 452 74 20 
e-mail: akurcz@uni.opole.pl