Oddział PTP Opole

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodnicząca: dr Alicja Kurcz

wiceprzewodnicząca: dr Katarzyna Wereszczyńska

sekretarz: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO

skarbnik: dr Weronika Kurcz

członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Edward Nycz
prof. dr hab. Irena Mudrecka

 

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: dr Agnieszka Franczyk

wiceprzewodniczący: mgr Paweł Cieśla

 

 

Kontakt: 

Uniwersytet Opolski
Instytut Nauk Pedagogicznych

ul. Oleska 48,
45-052 Opole
tel +48 77 452 74 24
fax. +48 77 452 74 20 

e-mail:
kwereszcz@uni.opole.pl