Oddział PTP Cieszyn

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodnicząca: dr hab. Alina Szczurek-Boruta
Wiceprzewodnicząca: dr Urszula Klajmon-Lech 
Sekretarz: dr Magdalena Bełza
Skarbnik: dr Barbara Chojnacka-Synaszko
Członkowie zarządu: prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht , prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dr hab. Krzysztof Śleziński  prof. UŚ, dr hab. Marek Rembierz

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek
Wiceprzewodnicząca: dr Sylwia Wrona
Członek:
  dr Gabriela Piechaczek-Ogierman 

 

Kontakt: 

Uniwersytet Ślaski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
email:
belzamagda@interia.pl;