Oddział PTP Toruń

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodnicząca: dr Magdalena Cuprjak
wiceprzewodnicząca: dr Katarzyna Kuziak
sekretarz: dr Izabela Symonowicz-Jabłońska
skarbnik: dr Kamila Majewska
członkini Zarządu: dr hab. Marta Urlińska
członkini Zarządu: dr Monika Kamper-Kubańska

Komisja Rewizyjna

przewodniczący: dr Maciej Jabłoński
wiceprzewodnicząca: dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK
członkini: dr Anna Kola

 

 

Kontakt: 

Instytut Nauk Pedagogicznych
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń