Oddział PTP Toruń

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodnicząca: dr Anna Kola
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Marta Urlińska, prof. UMK
Sekretarz: dr Violetta Kopińska
Skarbnik: dr Magdalena Cuprjak
Członkowie Zarządu: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński 
            
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
Wiceprzewodniczący: dr Maciej Jabłoński
Członek: dr Izabela Symonowicz-Jabłońska

 

Kontakt: 

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
email: amkola@umk.pl
strona www