Oddział PTP Bielsko-Biała

Działalność: 

Dnia 21 maja 2013 r. w Bielsku-Białej odbyło się walne zgromadzenie poprzedzające uchwałę Zarządu Głównego, podczas którego wybrano Władze Oddział PTP.  Zarząd Główny PTP podjął uchwałę o powołaniu Oddziału PTP w Bielsku-Białej i włączeniu go w struktury PTP.

Do głównych zadań Oddziału PTP w Bielsku-Białej należy:

  • organizacja spotkań naukowych;
  • organizacja konferencji naukowych oraz specjalnościowych z zakresu pedagogiki;
  • wydawanie publikacji;
  • popularyzacja osiągnięć nauk pedagogicznych;
  • prowadzenie badań naukowych;
  • współpraca z środowiskiem lokalnym oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodnicząca:
Wiceprzewodnicząca: dr Ewa Kochanowska
Sekretarz: dr Justyna Wojciechowska
Skarbnik: mgr Roman Waluś 
Członek zarządu: dr Gabriela Machaczek          

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr Monika Miczka-Pajestka
Wiceprzewodnicząca: mgr Joanna Lorenc
Członkowie: dr Agnieszka Przybyła-Dumin

 

Kontakt: 

Akademia Techniczno-Humanistyczna
Katedra Pedagogiki

ul. Willowa 2
 43-300 Bielsko-Biała
budynek B (I piętro), pok. 110
tel. (33) 827 92 99
email: