Ogłoszenie Konkursu PTP na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych za 2023 r.

Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ogłasza Konkurs PTP na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych za 2023 rok. Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie

Na stronie tej znajdują się też linki do Wniosku, w którym zgłaszane są monografie, oraz do Regulaminu Konkursu. Przedstawione są tam też postaci i wyróżnione monografie dotychczasowych laureatów Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania monografii, które w przekonaniu środowisk uczonych zajmujących się problematyką edukacyjną, charakteryzują się bardzo wysokimi walorami naukowymi i tym samym zasługują na miano wybitnych. Jesteśmy przekonani, że takich prac corocznie powstaje wiele, jednak nie wszystkie spośród nich są w wystarczającym stopniu promowane. Niniejszy Konkurs PTP służy promocji wybitnych monografii, nie tylko tej, która zostaje ostatecznie wyróżniona, ale także wszystkich pozostałych, które są nadsyłane.

Z związku z tym, że w poprzednich Konkursach PTP na wybitną monografię wielu wybranych przez Zarząd Główny członków Kapituły Konkursu musiało zrezygnować z prac w Kapitule ze względu na możliwe konflikty interesów (po nadesłaniu prac przez wszystkich kandydatów okazywało się, że członkowie ci są w różny sposób związani z niektórymi autorami monografii), w tym roku Zarząd Główny zdecydował, że Kapituła Konkursu zostanie powołana niezwłocznie po zamknięciu terminu nadsyłania prac.