Specjalny Medal Jubileuszowy dla Profesor Joanny Madalińskiej - Michalak

Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyznał Prof. dr hab. Joannie Madalińskiej-Michalak  specjalny medal jubileuszowy ustanowiony na 20. lecie Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka. 

Wyróżnienie przyznano jednorazowo, w roku 2024, w uznaniu zasług Pani Profesor na rzecz pielęgnowania celów zrównoważonego rozwoju 4,5 i 10, za długoletnie zasługi na rzecz Akademii młodych naukowców oraz za międzynarodowy dialog pedagogiczny.

Wręczenie medalu odbyło się w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej 21 marca br. podczas konferencji międzynarodowej zorganizowanej we współpracy z Uniwersytetem Sztokholmskim pt. Supporting Social Inclusion, podczas której Prof. Madalińska-Michalak wygłosiła keynote address na temat: Empowering Inclusive Education: Navigating Success in Challenging Urban Landscapes - Insights from Polish Principalship

Transmisja na żywo dostępna tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=uVcmVsMwmKw (from 1 hour 14 minutes)
Galeria zdjęć: https://galeria.aps.edu.pl/index.php?/category/542

Więcej o medalu:

W 2024 roku Katedra UNESCO imienia Janusza Korczaka obchodzi 20-tnią rocznicę działalności w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dla uczczenia tej specjalnej okazji Senat Akademii ustanawia specjalną nagrodę w postaci medalu za całożyciowe osiągnięcia w zakresie działalności na rzecz praw człowieka, praw dziecka oraz edukacji dla pokoju.