Edukacja w cieniu wojny

Poniżej znajdą Państwo linki do użytecznych stron www. ze względu na obecność dzieci i młodzieży ukraińskiej w Polsce, zwłaszcza w polskich szkołach. Zasoby te zostały przygotowane przez inne podmioty niż PTP, na co w każdym przypadku wskazujemy. Będziemy uzupełniać tę bazę kolejnymi materiałami on-line. Prosimy, aby informowali Państwo o tej bazie wszystkie osoby, które szukają wsparcia stając wobec wyzwań kształcenia młodego pokolenia naszych gości.

 1. Edukacja dzieci z Ukrainy w Polsce – baza przydatnych materiałów
  (Wrocławski Park Technologiczny)
 2. Darmowe książki dla dzieci w języku ukraińskim do pobrania
  (B Lustro Biblioteki)
 3. Moc opowieści – baza bezpłatnych książek dziecięcych po ukraiński
  (Cyfrowy Dialog)
 4. Minisłownik wizualny dla uchodźców
  (School of Form)

 5. Kompendium zasobów nt. pomocy osobom objętym wojną w Ukrainie
  (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

 6. Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli z Polski
  (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska)

 7. Słowniczek szkolny
  (Asia Miki i Saga Sachnik)

 8. Materiały do nauki dla dzieci z Ukrainy
  (Specjalni)

 9. Materiały do nauki języka polskiego dla najmłodszych dzieci z Ukrainy
  (Zmalujmy Razem)