Statut PTP

9 lutego b.r. do Biura PTP dotarło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie zmiany danych PTP w KRS. Zmiana ta wynikała z treści uchwał Zjazdu Delegatów Towarzystwa, który odbył się 3 września 2020 r. Dotyczyła wprowadzenia lub nowelizacji kilkunastu artykułów Statutu PTP (związanych z możliwością zdalnego funkcjonowania Towarzystwa) oraz ujawnienia nowo wybranych władz Towarzystwa. Wszystkie wnioski PTP złożone do Sądu Rejonowego zostały uwzględnione i znalazły wyraz w zmienionych zapisach KRS.

Na mocy postanowienie sądu na stronie PTP pojawia się niniejszym zaktualizowana wersja Statutu Towarzystwa.

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Przewodniczący PTP

STATUT PTP