Zarząd Główny PTP

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
(kadencja 2020-2023)

Prezydium:


Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Przewodniczący

prof. Agata Cudowska
Prof. dr hab. Agata Cudowska
Wiceprzewodnicząca

prof. Joanna Ostrouch-Kamińska

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. uczelni
Wiceprzewodnicząca

prof. Norbert Pikuła

Dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. uczelni
Wiceprzewodniczący

Dr Robert Sarnecki
Sekretarz Generalny
 

Członkowie Prezydium:

 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. uczelni
 • Dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. uczelni
 • Dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. uczelni
 • Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. uczelni
 • Dr hab. Agnieszka Szplit, prof. uczelni
 • Dr Anna Maria Kola

Pozostali członkowie Zarządu Głównego:

 • Dr hab. Jolanta Kruk, prof. uczelni
 • Dr hab. Joanna Łukasik, prof. uczelni
 • Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. uczelni
 • Dr hab. Marek Rembierz, prof. uczelni
 • Dr hab. Jan Rutkowski
 • Dr hab. Rafał Włodarczyk 
 • Dr Katarzyna Białożyt
 • Dr Agnieszka Głowala
 • Dr Katarzyna Jagielska
 • Dr Andrzej Kobiałka
 • Dr Damian Nosko
 • Dr Urszula Tokarczyk-Bar 
 • Dr Katarzyna Wereszczyńska