Akademia Młodych Naukowców PTP Warszawa, 17.09.2019

17 września 2019 r.  miała miejsce Akademia Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Akademia stanowiła integralną część X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się w dniach 18-20 września 2019 roku w Warszawie. 
Akademia Młodych Naukowców odbyła się dzięki pomysłowi i staraniom Pani Profesor Joanny Madalińskiej-Michalak, która była inicjatorką Akademii i skupiła wokół siebie liczne grono osób, bez których Akademia nie mogłaby się odbyć. Słowa uznania należą się zwłaszcza Kołu Młodych Naukowców PTP oraz członkom Komitetu Naukowo-Programowego i Komitetu Organizacyjnego Akademii.  Akademia okazała się niezwykle udaną inicjatywą, którą warto rozwijać.
 Z pewnością stała się platformą wymiany doświadczeń, inspiracji autorytetów i wzajemnego uczenia się. To miejsce dla młodych naukowców, którzy chcą umocnić i rozwijać swoje kompetencje badawcze, stawać się badaczami otwartymi na problemy, które warto i należy rozwiązywać.

  Akademia Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego - program - Warszawa, 17.09.2019
  Akademia Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego - sprawozdanie
  Academy of Emerging Researchers PERA 17.09.2019