Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna 
(kadencja 2020-2023)

  • dr Mateusz Leszkowicz - Przewodniczący
  • mgr Paweł Cieśla - Zastępca Przewodniczącego
  • dr Iwona Myśliwczyk
  • dr Łukasz Ratajczak
  • dr Justyna Miko-Giedyk

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej - link