Monografia po X Ogólnopolskim Zjeździe PTP

Ukazała się monografia z wybranymi tekstami będącymi pokłosiem X Ogólnopolskiego Zjazdu PTP, który odbył się we wrześniu 2019 r. w Warszawie. Tytuł monografii to „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”, redaktorkami naukowymi książki są Panie Profesor Joanna Madalińska-Michalak oraz Anna Wiłkomirska, zaś wydawcą Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że książka ukazała się jako e-book i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w trybie open access.

W monografii zamieściło swoje teksty 31 autorek i autorów. Pierwsza część książki jest zatytułowana „Pedagogika i edukacja ku autonomii, zaufaniu i wspólnotowości”; druga – „Podmioty edukacji jako przedmiot badań i refleksji pedagogicznej”; trzecia – „Refleksje metodologiczne”. Zgromadzone w publikacji teksty odzwierciedlają problematykę omawianą w trakcie Zjazdu w wykładach planarnych, sekcjach tematycznych oraz sympozjach specjalnych.

We wstępie do monografii redaktorki naukowe napisały:

„W tomie, do którego lektury zapraszamy, Czytelnik znajdzie artykuły, które – jak zakładamy – w sposób interesujący i pogłębiony rozważają bardzo aktualne problemy nie tylko z zakresu pedagogiki, ale także nauk z nią pokrewnych. Artykuły te dobrze odzwierciedlają zainteresowanie środowiska naukowego dyskusją na temat kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii, a wraz z tym kondycję teoretycznej refleksji nad pedagogiką i edukacją, nad prowadzonymi w ramach pedagogiki badaniami i sposobami naukowego poznawania świata. Kształtowanie życia wartościowego, życia, które łączy dobro własne i osobiste spełnienie z regułami przyzwoitości, troski i miłości wobec drugiego człowieka, czynienie naszego społeczeństwa bardziej spójnym, solidarnym i otwartym, wymaga badań naukowych, wymiany poglądów, uczenia się od siebie nawzajem, w tym nowego spojrzenia na tytułową problematykę niniejszej monografii”.

Zapraszamy do pobrania książki i zapoznania się z jej bogatą treścią.

https://www.wuw.pl/product-pol-13435-Pedagogika-i-edukacja-wobec-kryzysu...