Profesor Lech Witkowski laureatem Medalu PTP

Z radością informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, na wniosek Honorowego Przewodniczącego PTP, prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego, przyznał Medal PTP Profesorowi Lechowi Witkowskiemu. To ważne wyróżnienie, oferowane przez nasze środowisko zasłużonym członkom Towarzystwa i współpracującym z nim osobom, jest w przypadku Profesora Lecha Witkowskiego wyrazem uznania ze strony pedagożek i pedagogów skupionych w PTP dla odwagi i oryginalności myślenia pedagogicznego ujawniających się w tekstach i wystąpieniach Pana Profesora.

Po jednogłośnym przyznaniu Medalu Profesorowi Lechowi Witkowskiemu Przewodniczący PTP skierował do Laureata list, którego treść znajduje się pod poniższym linkiem.

Wyrażając radość z tego wydarzenia, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne życzy Panu Profesorowi głębokiej satysfakcji z interdyscyplinarnej twórczości naukowej, znajdowania nowych tropów na skrzyżowaniach pedagogicznych i humanistycznych dróg, a także dalszego inspirowania Koleżanek i Kolegów głębokim i oryginalnym myśleniem.

Dobrą wiadomością dla członków i sympatyków PTP jest przyjęcie przez Profesora Lecha Witkowskiego zaproszenia do wygłoszenia wykładu w ramach prowadzonych przez Towarzystwo Wykładów otwartych wybitnych Profesorów. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w najbliższym czasie.