Stanowisko X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego wobec następstw zmian w oświacie

W dniach 18-20 września 2019 roku odbył się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny pod hasłem: "Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii"

Uczestnicy Zjazdu - przedstawiciele polskiej pedagogiki akademickiej zwrócili się do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej: Prezydenta, Parlamentu i Rządu z apelem o podjęcie działań uzdrawiających polską oświatę. Obrady Zjazdu zostały zakończone przyjęciem Stanowiska wobec następstw zmian w oświacie. 

Stanowisko X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego wobec następstw zmian w oświacie