Współpraca PTP z Muzeum II Wojny Światowej

Kilka dni temu dotarła do nas bardzo dobra wiadomość z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dyrektor tej placówki dr Karol Nawrocki wyraził zgodę na podjęcie współpracy między naszym Towarzystwem a Muzeum w zakresie badania losów nauczycielstwa polskiego w czasie II Wojny Światowej. Oficjalne pismo w tej sprawie dołączone jest tutaj.

To wspólne przedsięwzięcie, wpisujące się zarówno w cele działalności PTP, jak i MIIWŚ, będzie objęte patronatem naszego wielce zasłużonego Kolegi, wieloletniego Sekretarza Generalnego PTP, prof. Mariana Walczaka. Profesor Marian Walczak odszedł od nas w ubiegłym roku, pożegnaliśmy Go w lipcu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W swojej pracy naukowej prof. Marian Walczak zajmował się problematyką losów polskich nauczycieli w okresie okupacji niemieckiej oraz radzieckiej. Wiele tekstów Profesora na trwałe weszło do dorobku naukowego w tym obszarze. Rozwijanie wątków podejmowanych w pracach prof. Mariana Walczaka jest jednym z celów zainicjowanej współpracy naukowej i popularyzatorskiej między dwiema instytucjami.

Jesienią tego roku planowane jest pierwsze seminarium naukowe w ramach podjętej współpracy.