Wykład otwarty prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej na temat „Koncepcje patriotyzmu: cele polityczne vs pedagogiczne”. Wykład odbędzie się 29 marca b.r. o godz. 12.00, w formie zdalnej, na platformie MS Teams. Wykład będzie trwał około 45 minut, po wykładzie będzie można zadawać pytania.

Wykład prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej jest kolejnym wykładem wygłaszanym w ramach cyklu spotkań naukowych PTP pod nazwą Wykłady otwarte wybitnych Profesorów. Cykl ten został uruchomiony w trakcie kadencji poprzedniego Zarządu Głównego i dobrze się rozwijał aż do momentu wybuchu pandemii COVID-19. Pandemia i związane z nią obostrzenia zahamowały organizację wykładów.

Nowo wybrany we wrześniu 2020 r. Zarząd Główny PTP podjął decyzję o powrocie do organizacji wykładów, nie w formie tradycyjnej, ale zdalnej. Koordynacją cyklu wykładów w dalszym ciągu będzie zajmowała się prof. dr hab. Agata Cudowska, Wiceprzewodnicząca PTP.

Wykład prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej jest pierwszym wykładem w formie zdalnej. Organizacją wykładu zajął się Zarząd Oddziału PTP w Bydgoszczy oraz Zarząd Główny Towarzystwa.

W wykładzie będą mogły wziąć udział osoby, które z wyprzedzeniem zgłoszą taką chęć. Będą one uczestniczyły w wykładzie w charakterze gości. Zgłoszenia proszę przesyłać do 23. marca b.r. do godz. 24.00 na dwa poniższe adresy: damian.nosko84@gmail.com, sekretariat@ptp-pl.org

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz adres mailowy, za pomocą którego osoba łączy się z MS Teams.

Po przyjęciu zgłoszeń Pan Włodzimierz Piekut, pracownik Działu Informatyzacji UKW, prześle zainteresowanym link do próbnego zalogowania się na spotkaniu w MS Teams, aby sprawdzić poprawność połączenia. Bezpośrednio przed wykładem zostanie wszystkim przesłany właściwy link.

Do zobaczenia na wykładzie!