Konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ogłasza konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących. 
W konkursie mogą wziąć udział rozprawy doktorskie obronione w roku 2018. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie rozprawy, które zostały wyróżnione przez rady naukowe jednostek nadających stopień naukowy doktora.
 
Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa 31 marca 2019. 
 
Rozprawę i stosowne dokumenty prosimy przesyłać na adres majlowy: ptp.doktorat2018@gmail.com
 

Więcej zob. Regulamin konkursu rok 2018