Konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i nauk z nią współpracujących za rok 2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ogłasza konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i nauk z nią współpracujących za rok 2017.

Osoby lub/i rady naukowe jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora mogą zgłaszać swoje propozycje wyróżnionych rozpraw po zapoznaniu się i spełnieniu wymogów zawartych w Regulaminie konkursu.

Dokumenty na konkurs powinny być złożone u organizatorów najpóźniej 31 marca 2018 roku.