List Przewodniczącego PTP do Redaktora Naczelnego "Tygodnika Powszechnego"