Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA, pt. „AKCEPTACJA, PARTYCYPACJA, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA – interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich”

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zapraszamy Państwa na konferencję naukową zamykającą obchody roku Marii Grzegorzewskiej i stulecia istnienia uczelni, a jednocześnie otwierającą Nowe Stulecie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Do udziału w konferencji Akademia Pedagogiki Specjalnej zachęca przedstawicieli środowisk akademickich różnych dyscyplin oraz praktyków, którzy w tworzonych koncepcjach, podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu zawodowo-społecznym uczestniczą w urzeczywistnianiu humanistycznych idei, głoszących, że różnice nadają sens byciu razem. Wzmacniają także dążenia, przejawiające się w trosce o zrównoważony rozwój, w którym inkluzja społeczna stanowi niezwykle istotne ogniwo osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw, jest szansą redukcji nierówności społecznych i budowania sprawiedliwego społeczeństwa inkluzyjnego.

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie oraz w wersji online 14-15 grudnia 2022 roku. Wystąpienia tłumaczone będą na język angielski oraz rosyjski. Termin rejestracji upływa 31 października 2022 roku.

Więcej informacji na temat konferencji i rejestracji można znaleźć na stronie:

https://konferencje.aps.edu.pl/osoba/