Nasza koleżanka Agata Cudowska Profesorem!

Jest Nam  niezmiernie miło poinformować, że z dniem 8 listopada br naszej koleżance Pani Agacie Cudowskiej - członkini Prezydium Zarządu Głównego PTP, został nadany tytuł naukowy Profesora. 
 
Pani Profesor bardzo serdecznie gratulujemy!!!