Prof. UJK, dr hab. Agnieszka Szplit Wiceprezydentką ATEE

W dniu 30 czerwca 2022 Prof. UJK, dr hab. Agnieszka Szplit została Wiceprezydentką stowarzyszenia Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Jest to najstarsze (działa od 1976) prestiżowe stowarzyszeniem typu non-profit, którego celem jest poprawa jakości kształcenia nauczycieli poprzez inspirowanie współpracy międzynarodowej w zakresie praktyki i badań naukowych dotyczących edukacji oraz doskonalenia nauczycieli. Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu członków, którzy odpowiadają za politykę ATEE i zarządzanie nim.

ATEE skupia obecnie 120 członków indywidualnych i 48 instytucji zaangażowanych w kształcenie nauczycieli, z ponad 40 krajów z całego świata. W strukturach organizacyjnych ATEE znajduje się 14 wspólnot tematycznych (tzw. Research and Development Communities), których członkowie prowadzą wspólne badania i projekty. ATEE uczestniczy w projektach europejskich. Stowarzyszenie organizuje trzy konferencje naukowe w roku, tzw. konferencję zimową (Winter), wiosenną (Spring) i coroczną (Annual ATEE Conference) oraz wydaje czasopismo „European Journal of Teacher Education” (Taylor and Francis Group).

Całe środowisko Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego gratuluje Koleżance tego dużego osiągnięcia, będącego wyrazem międzynarodowego uznania dla kompetencji naukowych i organizacyjnych Pani Profesor.

Zarząd Główny PTP