Publikacja Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Zachęcamy do lektury publikacji Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość - zmiana - konteksty, pod redakcją Joanny Madalińskiej-Michalak, Norberta G. Pikuły, Katarzyny Białożyt (Kraków, 2017). Publikacja jest efektem pracy doświadczony badaczy i naukowców, uznanych profesorów oraz członków Koła Młodych Naukowców PTP. W publikacji podjęto próbę odpowiedzenia na pytania: jak kształtuje się jakość edukacji nauczycieli w Polsce, a zwłaszcza jakość kształcenia nauczycieli? Jakie perspektywy stoją przed edukacją nauczycieli? Jak widzimy pracę nauczyciela? Skąd czerpać inspiracje, gdy myślimy o zmianie edukacji nauczycieli i doskonaleniu pracy nauczycieli? Na co położyć nacisk w doskonaleniu warunków pracy i jakości pracy nauczyciela?

Spis treści