Sprawozdanie z konkursu „Po co mi cyfrowy świat? Dzień z uczniowskiego życia” zorganizowanego przez PTP w Olsztynie

W dniu 11 grudnia 2017 r. Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko- mazurskiego pt. „Po co mi cyfrowy świat? Dzień z uczniowskiego życia”. Inicjatorką przedsięwzięcia była Prof. Marzenna Nowicka. Konkurs towarzyszył cyklicznej konferencji pt. „Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”, odbywającej się od trzech lat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Założeniem konkursu było inspirowanie uczniów do kreatywnego wykorzystywania technologii audio-video, a także wzbudzenie namysłu uczniów nad rolą mediów cyfrowych w życiu młodego człowieka. Celem uczestników konkursu było pokazanie z perspektywy dzieci żyjących w świecie cyfrowych technologii, w jaki sposób korzystają na co dzień z urządzeń elektronicznych takich jak telefon, tablet, notebook. Zadaniem uczniów było nakręcenie o tym krótkiego (do 4 minut) filmu na ten temat. Można było pracować nad filmem indywidualnie lub w niewielkich zespołach (do 3 osób). Do konkursu można było zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne lub animowane w dowolnej konwencji i estetyce. Przewidziano dwie kategorie wiekowe: I - uczniowie do 10 roku życia oraz II – uczniowie w wieku 11-14 lat.

W działania związane z organizacją konkursu, takie jak upowszechnianie informacji wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, czy zakup nagród, zaangażowali się członkowie i członkowie Oddziału PTP w Olsztynie. Wyłoniła się także kapituła konkursowa w składzie: przewodniczący - dr Wiktor Sawczuk, członkinie: prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska – Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie, prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka oraz dr Monika Grochalska. 12 marca 2018 r. spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono laureatów. Przyznano jedynie pierwsze i drugie miejsca w każdej kategorii wiekowej. W I kategorii wiekowej zostali  Szymon Graban z kl. II D, SP nr 25 w Olsztynie (I miejsce) oraz Bartłomiej Dąbkowski z kl. I B, SP nr 9 w Olsztynie (II miejsce), w II kategorii wiekowej I miejsce przyznano Roksanie Zmysłowskiej oraz Kindze Ziembińskiej z kl. VII F, SP nr 34 w Olsztynie, natomiast II miejsce zdobyła zespół w składzie: Oliwia Suchecka i Emilia Sztukowska z kl. VI E, SP nr 1 w Mrągowie.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 17 marca 2018 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” w Olsztynie i towarzyszyło otwarciu III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania: „Szkoła w cyfrowej rzeczywistości”, zorganizowanej przez Pracownię Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Katedrę Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Wtedy też nastąpiła prezentacja nagrodzonych filmów oraz wręczenie laureatom nagród i dyplomów przez Przewodniczącą Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie - prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińską. Sponsorem nagród była Firma KSDK Sp. z o.o. w Olsztynie oraz wykorzystano pulę pieniężną pochodzącą ze składek członkowskich Oddziału PTP w Olsztynie.