Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTP z 17. grudnia 2021 - zmiana wysokości składek członkowskich od roku 2022

Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTP z 17. grudnia 2021 r. 17 grudnia b.r. odbył się w trybie zdalnym Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTP poświęcony kwestii zmiany wysokości składek członkowskich od roku 2022. Propozycja zmiany została przedstawiona przez Zarząd Główny PTP, który uzasadnił potrzebę podwyższenia składek wzrostem kosztów funkcjonowania Towarzystwa, zwłaszcza nałożeniem na PTP stałych opłat z tytułu użytkowania biura w budynku ZNP w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 4.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe stałe koszty ponoszone przez PTP, a także obowiązywanie zasady, iż połowę składek członkowskich spływających z danego oddziału oddział ten może wykorzystać na własne cele związane z realizacją działań statutowych PTP, Zarząd Główny zdecydował, iż podniesienie wysokości składek jest konieczne. Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza zmiana wysokości składek członkowskich w PTP od 18 lat.

Propozycja uchwały w tej sprawie została przyjęta przez delegatów na Nadzwyczajny Zjazd jednogłośnie.

Od 1 stycznia 2022 r. wysokość składek rocznych wpłacanych przez członków zwyczajnych będzie wynosiła:

  • Profesor i doktor habilitowany: 130 zł.
  • Doktor: 80 zł.
  • Licencjat, Magister: 40 zł.
  • Emerytowani członkowie (bez względu na stopień lub tytuł naukowy): 30 zł.

Delegaci, którzy zabierali głos w trakcie obrad Nadzwyczajnego Zjazdu, podeszli do propozycji Zarządu Głównego ze zrozumieniem. Pojawiły się głosy, że podniesienie wysokości składek może być w aktualnej sytuacji gospodarczej uciążliwe zwłaszcza dla młodszych członkiń i członków Towarzystwa, niemniej zwrócono także uwagę, że osiągnięte przez Towarzystwo standardy funkcjonowania są naszym wspólnym dobrem i powinniśmy dbać o ich utrzymanie.

W imieniu Zarządu Głównego,

Dr hab. Piotr Kostyło,
prof. uczelni Przewodniczący PTP