Wykład dr Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej dla Młodych Naukowców PTP

6 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.  Gościem spotkania była dr Ewa Wasilewska-Kamińska, która wygłosiła wykład nt. Metody rozwijania myślenia krytycznego w procesie kształcenia. Prelegentka wprowadziła zebranych w problematykę myślenia krytycznego – odwołała się do dorobku naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Kandy, którzy uważani są za pionierów podejmujących problem myślenia krytycznego w badaniach, oraz zaprezentowała najbardziej popularne metody stosowane w nauczaniu tego rodzaju myślenia. Dr Ewa Wasilewska-Kamińska podkreśliła znaczenie rozwijania kompetencji myślenia krytycznego wśród dzieci i młodzieży przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy będą potrafili nawiązać odpowiednie interakcje z uczniami oraz stworzyć przestrzeń sprzyjającą krytycznemu poszukiwaniu rozwiązań omawianych problemów i kwestii. Dr Wasilewska-Kamińska zaznaczyła również, że myślenie krytyczne jako cel kształcenia powinno dążyć do poznania prawdy. Po wystąpieniu Prelegentki odbyła się interesująca dyskusja dotycząca rozwoju koncepcji myślenia krytycznego w Polsce.

W drugiej części spotkania młodzi naukowcy rozpoczęli przygotowania do Akademii Młodych Naukowców, która odbędzie się 17.09.2019 roku i będzie poprzedzać obrady X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”. Akademia Młodych Naukowców ma stanowić szansę dla młodych badaczy na rozwinięcie warsztatu badawczego, umożliwić spotkanie i konsultacje naukowe z wybitnymi przedstawicielami polskiej pedagogiki. W trakcie dyskusji dotyczącej organizacji i strony merytorycznej Akademii omówiono opracowany przez prof. J. Madalińską-Michalak i K. Białożyt program ramowy Akademii oraz formy pracy, jakie mają w jej ramach występować.