Wykłady otwarte wybitnych Profesorów - Profesor Maria Deptuła

W ramach realizacji projektu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów” -  09 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 odbędzie się jedenaste spotkanie z tego cyklu. Wykład pod tytułem „Badania ilościowe w profilaktyce problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i nastolatków” wygłosi Pani Profesor Maria Deptuła.

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Uniwersytet WSB Merito w Toruniu w trybie on-line i odbędzie się na platformie Microsoft Teams. W wykładzie będą mogły wziąć udział osoby, które z wyprzedzeniem zgłoszą taką chęć poprzez zarejestrowanie się w formularzu, do którego przesyłamy link poniżej.

 https://www.merito.pl/torun/formularz/wyklady-otwarte-2024-formularz

Rejestracja będzie otwarta do niedzieli 7 kwietnia, godz. 23.59. W formularzu proszę podać imię i nazwisko oraz adres mailowy, za pomocą którego osoba łączy się z MS Teams lub inny adres mailowy, z którego korzysta. Zaznaczenie dołączonych zgód jest dobrowolne. Dzień przed wykładem wszystkim zarejestrowanym osobom na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link do wykładu.

Zapraszamy gorąco do udziału w tym przedsięwzięciu i prosimy o rozpropagowanie informacji na ten temat w środowisku akademickim.

 

prof. Maria Deptuła - biogram