X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, 18-20 września 2019, Warszawa

Miło nam jest poinformować, że w dniach 18 – 20 września 2019 w Warszawie odbędzie się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zjazd poprzedzony będzie Akademią Młodego Naukowca, która odbędzie się 17 września 2019 roku.

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny odbywać się będzie pod hasłem „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii.”  W trakcie Zjazdu zostanie podjęta dyskusja nad nad wyzwaniami, jakie stoją przed pedagogiką, edukacją i oświatą w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym współczesnej Polski i świata.

Proponujemy Państwu trzydniowe obrady w siedmiu sekcjach tematycznych:

  1. Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne.
  2. Nauczyciel.
  3. Młodzież, uczeń, student, słuchacz.
  4. Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania.
  5. Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców.
  6. 6.Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy społeczne, media, migracje.
  7. Metodologia badań humanistycznych i społecznych.

Ważne terminy
01.10.2018 – otwarcie rejestracji
31.01.2019 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa/abstraktów
31.03.2019 – ostateczny termin przesyłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów
31.05.2019 – ostateczny termin dokonywania opłat związanych ze Zjazdem
31.07.2019 – ostateczny termin rezygnacji z uczestnictwa z Zjeździe umożliwiający zwrot 85% dokonanej wpłaty.  

Więcej informacji na stronie Zjazdu https://zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl/