XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Forum Pedagogów „ Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka”

W dniach 14 i 15 listopada 2018 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Forum Pedagogów” Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka. Konferencja jest objęta patronatem naukowym Komitetu Nauk Polskiej Akademii Nauk oraz patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorami tego wydarzenia naukowego są: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Ponad trzydziestoletni dorobek Forum Pedagogów stanowi świadectwo zaangażowania w najistotniejsze obszary teorii i praktyki edukacji, co mogą potwierdzić tematy kolejnych spotkań, zainicjowanych w roku 1988 - gorącym czasie transformacji ustrojowej. Zagadnienia poruszane podczas wcześniejszych konferencji ukierunkowane były na eksplorowanie wybranych, wyraźnie wyodrębnionych kwestii. Natomiast tegoroczne Forum za cel stawia sobie rozpoznanie nowych obszarów i upowszechnienie wiedzy dotyczącej wychowania w demokracji i dla demokracji w teorii i praktyce edukacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki i kwestii organizacyjnych znajdziecie Państwo,  pod linkiem.