Zaproszenie II Kongres Towarzystw Naukowych

Rada Towarzystw Naukowych, funkcjonująca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, organizuje II Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem "Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej". Kongres odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 roku w Poznaniu.
Współorganizatorami Kongresu są Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Towarzystwo Naukowe Płockie.
Celem Kongresu jest przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój nauki i jej popularyzacji, w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ważnym zagadnieniem jest ocena historyczna społecznego ruchu narodowego, oraz jego stan aktualny i przyszłość w systemie nauki w Polsce.

Zaproszenie

Program wydarzenia

Partnerzy