Zespół ds. Edukacji i Pracy Nauczyciela Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Dnia 6 listopada 2017 roku Zarząd Główny PTP powołał Zespół ds. Edukacji i Pracy Nauczyciela Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w składzie: prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka, prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka, prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, prof. nadzw. dr hab. Agata Cudowska, prof. nadzw. dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. nadzw. dr hab. Inetta Nowosad, dr Stefan T. Kwiatkowski, dr Stanisław Kowal i dr Joanna Pękala. Z dniem 7 listopada br. prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak zrezygnowała z uczestnictwa w pracach zespołu.

 

Zadania Zespołu obejmują działania związane z przygotowaniem, koordynowaniem, prowadzeniem badań, opracowaniem ich wyników, przygotowaniem publikacji oraz organizowaniem konferencji, seminariów i zebrań o charakterze naukowym lub popularno-naukowym poświęconych problematyce edukacji nauczyciela i jego pracy.