Rozstrzygnięcie konkursu na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących za rok 2022

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących za rok 2022 w składzie:

  • Prof. dr hab. Piotr Kostyło – Przewodniczący
  • Prof. dr hab. Agata Cudowska
  • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
  • Dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. uczelni
  • Dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. uczelni
  • Dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. uczelni
  • Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. uczelni
  • Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. uczelni
  • Dr hab. Agnieszka Szplit, prof. uczelni
  • Dr Anna Maria Kola

postanowiła uznać za wyróżniającą się rozprawę doktorską pracę Doroty Dudy z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pt. Klasy społeczne w edukacji wczesnoszkolnej. (Nie)świadomość klasowości i jej konsekwencje dla prywatnych teorii pedagogicznych nauczycielek. Promotorką rozprawy doktorskiej jest dr. hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW.

  Uchwała Kapituły Konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego