Konkurs - rozprawy doktorskie

Konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniające się rozprawy doktorskie

Uprzejmie informujemy, że Jury IV edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniająca się rozprawę doktorską podjęło decyzję o przyznaniu wyróżnienia Pani dr Katarzynie Grzesiak, autorce rozprawy doktorskiej na temat: "Doświadczanie sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich".
Rozprawa została napisana pod kierunkiem Pani prof. zw dr hab. Urszuli Ostrowskiej i obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku 2017 .
 
Laureatce Konkursu bardzo serdecznie gratulujemy!
 

 

Regulamin konkursu PTP na wyróżniającą sie rozprawe doktorską

 

 

Laureaci 

Rok 2018

dr Katarzyna Grzesiak -biogram

Rozprawa doktorska „"Doświadczanie sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich"” napisana pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej i obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku 2017.
 

Rok 2017
dr Aneta Maria Kochanowicz -biogram


 
Rozprawa doktorska „Konteksty sensu życia i sensu troski o dziecko z syndromem apallicznym” napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Roberta Kwaśnicy i obroniona na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w roku 2016.

2016 ROK
dr Karolina Skarbek - biogram

dr Karolina Skarbek

Rozprawa doktorska „Losy matematycznie uzdolnionych dzieci warszawskich szkół na początku nauki szkolnej” napisana pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. prof. dr hab. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej i obroniona na  Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w roku 2015.

2015 ROK
dr Łukasz Stankiewicz - biogram

dr Łukasz Stankiewicz

Rozprawa doktorska "Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007-2009" napisana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka i obroniona w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2014.