Konkurs - rozprawy doktorskie

Konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ogłasza konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących. W konkursie mogą wziąć udział rozprawy doktorskie obronione w roku 2018.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie rozprawy, które zostały wyróżnione przez rady naukowe jednostek nadających stopień naukowy doktora.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa 31 marca 2019. Rozprawę i stosowne dokumenty prosimy przesyłać na adres majlowy: ptp.doktorat2018@gmail.com

 

Więcej zob. Regulamin konkursu rok 2018

 

Laureaci 

Rok 2019

dr Małgorzata Czerwiec - biogram i rozprawa doktorska

dr M. Czerwiec

Rozprawa doktorska „Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne”, napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego. Rozprawa została obroniona wyróżnieniem na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w roku 2018.

dr Kamil Pietrowiak - biogram

dr Kamil Pietrowiak

Rozprawa doktorska „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych”, napisana pod kierunkiem prof. UWr dra hab. Eugeniusza Kłoska i promotora pomocniczego dr Tarzycjusza Bulińskiego. Rozprawa została obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w 2018 roku.

Rok 2018

dr Katarzyna Grzesiak -biogram i rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska „"Doświadczanie sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich"” napisana pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej i obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku 2017.
 

Rok 2017
dr Aneta Maria Kochanowicz -biogram


 
Rozprawa doktorska „Konteksty sensu życia i sensu troski o dziecko z syndromem apallicznym” napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Roberta Kwaśnicy i obroniona na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w roku 2016.

2016 ROK
dr Karolina Skarbek - biogram

dr Karolina Skarbek

Rozprawa doktorska „Losy matematycznie uzdolnionych dzieci warszawskich szkół na początku nauki szkolnej” napisana pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. prof. dr hab. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej i obroniona na  Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w roku 2015.

2015 ROK
dr Łukasz Stankiewicz - biogram

dr Łukasz Stankiewicz

Rozprawa doktorska "Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007-2009" napisana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka i obroniona w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2014.