Konkurs - rozprawy doktorskie

Konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniające się rozprawy doktorskie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ogłasza konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i nauk z nią współpracujących za rok 2017.

Osoby zainteresowane lub/i rady naukowe jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora mogą zgłaszać swoje propozycje wyróżnionych rozpraw po zapoznaniu się i spełnieniu wymogów zawartych w Regulaminie konkursu. W postępowaniu konkursowym mogą brać udział rozprawy doktorskie rekomendowane przez co najmniej jednego z recenzentów oceniających je wcześniej w przewodzie doktorskim. W recenzji dysertacji, przygotowanej na potrzeby konkursu, musi być wyraźnie sformułowany wniosek o wyróżnienie pracy przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Rozprawy doktorskie spełniające warunki, o których tam mowa, należy przesłać wraz ze stosowną dokumentacją na nośniku elektronicznym  (np. na płycie CD/DVD, karcie SD itp.) do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwo Pedagogicznego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – rozprawy doktorskie”, a także na adres mejlowy: ptp.doktorat2017@gmail.com

Dokumenty na konkurs powinny być złożone u organizatorów najpóźniej 31 marca 2018 roku.

Regulamin konkursu PTP na wyróżniającą sie rozprawe doktorską

 

Laureaci 

Rok 2017
dr Aneta Maria Kochanowicz -biogram

dr Aneta Maria Kochanowicz
 
Rozprawa doktorska „Konteksty sensu życia i sensu troski o dziecko z syndromem apallicznym” napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Roberta Kwaśnicy i obroniona na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w roku 2016.

2016 ROK
dr Karolina Skarbek - biogram

dr Karolina Skarbek

Rozprawa doktorska „Losy matematycznie uzdolnionych dzieci warszawskich szkół na początku nauki szkolnej” napisana pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. prof. dr hab. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej i obroniona na  Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w roku 2015.

2015 ROK
dr Łukasz Stankiewicz - biogram

dr Łukasz Stankiewicz

Rozprawa doktorska "Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007-2009" napisana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka i obroniona w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2014.